Sardes werkt samen met Mister Dutch. Hun taaltoets 3F is, evenals de scholing, gericht op de werkpraktijk van de kinderopvang. Mister Dutch heeft toetsen ontwikkeld die mbo-gecertificeerd zijn en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Er zijn drie varianten van de toets die aansluiten bij het werkveld van de pedagogisch medewerker: (i) de kinderdagopvang, (ii) de buitenschoolse opvang of (iii) de babyopvang. 

De taaltoets 3F mondelinge taalvaardigheid van Mister Dutch is ook zonder scholingsaanbod beschikbaar voor kinderopvangvangorganisaties. De kosten per taaltoets 3F mondelinge taalvaardigheid bedragen €225,-.  

Meer informatie

 

“Een goede toets heeft maar twee eisen:

hij moet mbo-gecertificeerd zijn en aansluiten op de dagelijkse werkzaamheden van beroepskrachten.”