Voor een scherpe prijs en met een beperkte tijdsinvestering 
richting een erkend certificaat taal op 3F

Sardes en Mister Dutch bieden een gecombineerd 3F scholings- en toetsingstraject mondelinge taalvaardigheid voor pm’ers aan. Lang niet alle medewerkers hoeven een taaltraject 3F te doen. Daarom zijn deze open inschrijvingen in het bijzonder geschikt voor kleinere organisaties. Sardes kijkt met u mee welke werknemers in uw organisatie nog niet voldoen aan de taaleis. In overleg wordt gekeken wat het best bij u past. Iedere werknemer ontvangt een persoonlijke begeleiding richting een toetsmoment. In slechts drie bijeenkomsten voeren we dit uit. Een optie is om naast mondelinge taalvaardigheid ook het onderdeel leesvaardigheid te toetsen. Dit is niet verplicht voor de wet IKK, maar wel voor de taaleis in de Voorschoolse Educatie.

 

Wat levert het op?

  • Uw organisatie voldoet aan de IKK taaleis 3F.
  • Altijd feitelijke en actuele informatie over de taaleis 3F mondelinge vaardigheden.
  • Een duidelijk advies over wie in uw organisatie wel getoetst moet worden, en wie er vrijstelling heeft.
  • Met vertrouwen en zonder stress goed voorbereid richting het toetsmoment.
  • Een mbo-gecertificeerd diploma Nederlands mondelinge taalvaardigheid op 3F.
  • Optioneel: een mbo-gecertificeerd diploma Nederlands leesvaardigheid op 3F. 

 

De Sardes-opleiding Taalcoach in de kinderopvang wordt zowel incompany als bij open inschrijving aangeboden.

De incompany training bestaat uit een opfriscursus 3F en een toetsmoment. De incompany training is maatwerk.

 

Opfriscursus 3F

Sardes bereidt de pm'ers voor op de taaltoets 3F mondelinge taalvaardigheid van Mister Dutch. Dit resulteert in zelfvertrouwen voor de pm'ers en goede toetsresultaten. Tijdens de opfriscursus oefenen pm'ers de drie vaardigheden van 3F mondelinge taalvaardigheid: gesprekken voeren, luisteren en spreken.  

 

Toetsafname

Mister Dutch biedt pm'ers als enige een taaltoets 3F die zowel beroepsspecifiek als mbo-gecertificeerd is. De toetsen sluiten aan bij het werkveld van kinderdagverblijven, babyspecialisten en de buitenschoolse opvang.

 

 

 “Scholing en voorbereiding moeten erop gericht zijn om pedagogisch medewerkers
goed uit te leggen wat er van hen gevraagd wordt en wat zij gaan doen.”

 

Neem voor meer informatie over dit gecombineerde aanbod contact op met Sardes